Graabrødre Kammerkors dirigent

Fra oktober 2023 har Graabrødre Kammerkor indgået en aftale med Leon Reimer om at blive korets nye dirigent. Du kan læse om ham på hans hjemmeside: leonreimer.com